Szpital ODDZIAŁY SZPITALNE Chirurgii Ogólnej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ i LAPAROSKOPOWEJOrdynator oddziału: dr n. med. Krzysztof Skowronek

 

Oddziałowa: Katarzyna Zajas

 

KONTAKT:

Piętro 6.

Nr telefonu: 32-210-30-22  wew. 361

Do zadań Oddziału Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej z Chirurgią Krótkoterminową należy:

1. przyjmowanie chorych kierowanych do oddziału ze schorzeniami chirurgicznymi w trybie planowanym i pilnym;
2. kwalifikowanie chorych do operacji planowych i doraźnych;
3. przygotowanie do operacji planowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w chirurgii;
4. diagnostyka różnicowa chorób chirurgicznych u pacjentów bez definitywnego rozpoznania;
5. diagnostyka chirurgiczna w trybie urgensowym;
6. wykonywanie operacji z zakresu chirurgii ogólnej (w tym laparoskopowej) w trybie planowym;
7. wykonywanie operacji doraźnych u chorych wymagających pilnej interwencjic hirurgicznej;
8. wykonywanie małych zabiegów chirurgicznych w pokoju zabiegowym;
9. stała opieka nad chorymi w poszczególnych salach oddziału;
10. leczenie zachowawcze schorzeń chirurgicznych;
11. wczesna rehabilitacja pooperacyjna;
12. diagnostyka endoskopowa i ultrasonograficzna schorzeń chirurgicznych;
13. wykonywanie zabiegów endoskopowych i pod kontrolą USG;
14. konsultowanie przypadków chirurgicznych w innych oddziałach szpitala;
15.kierowanie chorych wymagających konsultacji lub leczenia w innych ośrodkach specjalistycznych i klinicznych;

Drukuj PDF

Copyright © Oficjalna strona Szpitala w Pszczynie 2018

Template by Joomla Themes