Szpital ODDZIAŁY SZPITALNE Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Ordynator odziału: lek. med. Wojciech Teodorczyk

- specjalista ansetezjologii i intensywnej terapii.


Oddziałowa: Małgorzata Karbownik

- specjalistka pielęgniarstwa w ansetezjologii i intensywnej terapii.

 

KONTAKT:

Piętro 2.

Nr telefonu: 32-210-30-22 wew. 233

 

Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy :

 

1. organizacja i nadzór nad pracą zespołu reanimacyjnego oraz prowadzenie
    kompleksowego postępowania reanimacyjnego na terenie szpitala;
2. prowadzenie intensywnego leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, z powodu
    zaburzeń oddychania i krążenia, chorych nieprzytomnych, chorych w stanach
    wstrząsu oraz współdziałanie z innymi komórkami w tym zakresie;
3. współdziałanie z operatorami i Blokiem Operacyjnym w czynnościach związanych
    z przygotowaniem chorych do operacji i innych zabiegów;
4. kwalifikowanie do zabiegów planowych;
5. przeprowadzanie znieczuleń do operacji, zabiegów diagnostycznych, zwalczanie
    bólu pacjentów szpitalnych niezależnie od jego przyczyny;
6. opiekowanie się chorymi bezpośrednio po operacji do czasu wyrównania zaburzeń
    w czynności ośrodkowego układu nerwowego, układu oddychania oraz krążenia;
7.  współdziałanie w leczeniu powikłań pooperacyjnych;


Drukuj PDF

Copyright © Oficjalna strona Szpitala w Pszczynie 2018

Template by Joomla Themes