Szpital ODDZIAŁY SZPITALNE Neonatologia

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Oddział Noworodków i Wcześniaków


Ordynator Oddziału: dr n. med. Bożena Zięcina-Krawiec

specjalista pediatrii i neonatologii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Kwiatkowska

 

KONTAKT:

Piętro 2.

Nr telefonu: 32-210-30-22 wew. 320

Do zadań Oddziału Neonatologicznego należy :

1.opieka lekarska i pielęgniarska nad noworodkiem zdrowym;
2.prowadzenie wcześniaków i noworodków z hypotrofią wewnątrzmaciczną;
3.resuscytacja noworodków i przygotowanie ciężko chorych noworodków do transportu;
4.leczenie noworodków z zaburzeniami adaptacyjnymi oraz noworodków chorych;
5.diagnostyka laboratoryjna , bakteriologiczna;
6.diagnostyka obrazowa (USG , RTG);
7.szczepienia ochronne , immunoprofilaktyka;
8.opracowanie i wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym oraz współpraca z Komitetem d/s Zakażeń Szpitalnych;
9.zabiegi pielęgnacyjne u noworodka;
10. promocja karmienia naturalnego:
- edukacja matek w zakresie karmienia piersią,
- odciąganie ręczne pokarmu,
- sposób odżywiania w okresie laktacji.

11. konsultowanie noworodków i niemowląt w  Poradni Neonatologicznej;
12. udzielanie całodobowych porad laktacyjnych w ramach Poradni Laktacyjnej;


Drukuj PDF

Copyright © Oficjalna strona Szpitala w Pszczynie 2018

Template by Joomla Themes