Szpital ODDZIAŁY SZPITALNE Neurologia

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY i ODDZIAŁ UDAROWY

Diagnoza i leczenie chorób układu nerwowego.


Ordynator oddziału: lekarz Łukasz Gabryś

specjalista neurolog

Pielęgniarka oddziałowa: Monika Ćwierz-Haspert


KONTAKT:

Piętro 1.

Nr telefonu: 32-210-30-22 wew. 217

Do zadań Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego należy:

1.szybkie rozpoznanie udarów niedokrwiennych i krwotocznych;
2.diagnostyka naczyń domózgowych i mózgowych;
3.leczenie wszystkich chorych z udarem mózgu;
4.monitorowanie podstawowych funkcji życiowych ( krążenia, oddychania, ciśnienia tętniczego oksymetria);
5.leczenie stanów zagrożenia życia w przebiegu udarów mózgowych;
6.wentylacja mechaniczna respiratorem u chorych niewydolnych oddechowo;
7.wczesna rehabilitacja chorych z udarem mózgu;
8.diagnostyka i leczenie zachowawcze nowotworów OUN;
9.diagnostyka padaczki i innych stanów napadowych;
10.diagnostyka i leczenie chorób demielinizacyjnych;
11.diagnostyka i leczenie chorób nerwowo-mięśniowych;
12.diagnostyka różnicowa chorób zwyrodnieniowych OUN;
13.diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupowego pochodzenia w okresie zaostrzenia;
14.diagnostyka i leczenie późnych następstw urazów OUN;
15.diagnostyka różnicowa chorób zapalnych OUN;
16.diagnostyka różnicowa niektórych neurologicznych zespołów objawowych w przebiegu chorób innych narządów i układów.


Drukuj PDF

Copyright © Oficjalna strona Szpitala w Pszczynie 2018

Template by Joomla Themes