Szpital ODDZIAŁY SZPITALNE Ginekologiczno-Położniczy

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Oddział Ginekologii i Położnictwa


Ordynator oddziału: dr n. med. Jacek Partyka

specjalista ginekolog-położnik

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Anna Kwiatkowska

 

KONTAKT:

Piętro 2.

Nr telefonu: 32-210-30-22 wew. 320

Do zadań Oddziału Położniczo-Ginekologicznego należy przyjmowanie, diagnozowanie i leczenie (operacyjne oraz zachowawcze) pacjentek z chorobami ginekologicznymi, z zagrożoną ciążą oraz kobiet w połogu.

W strukturze Oddziału Położniczo-Ginekologicznego znajduje się Trakt Porodowy.

Do zadań Traktu Porodowego należy :

1.przyjęcie kobiety zakwalifikowanej do porodu przez lekarza położniczej izby przyjęć;
2.badanie rodzącej przez personel dyżurny sali porodowej;
3.przeprowadzenie czynności wchodzących w zakres przygotowania rodzącej do porodu;
4.skierowanie rodzącej po jej przygotowaniu :
a). do sali porodowej w razie rozpoczętej akcji,
b). do pokoju przedporodowego w celu oczekiwania na poród;
5.opieka nad pacjentką w sali porodowej do chwili zakończenia III okresu porodu i przekazania położnicy na oddział;
6.kontrola przebiegu czynności porodowych i stanu ogólnego oraz wczesna izolacja rodzącej z podniesioną ciepłotą ciała lub innymi powikłaniami.
Czynności znakowania i wstępnego pielęgnowania noworodka, w razie nagłej potrzeby konieczne zabiegi leczniczo-ratownicze oraz przekazanie noworodka na oddział neonatologiczny.


Drukuj PDF

Copyright © Oficjalna strona Szpitala w Pszczynie 2018

Template by Joomla Themes