Szpital ODDZIAŁY SZPITALNE Geriatria

ODDZIAŁ GERIATRYCZNY

Diagnostyka i Leczenie Osób Starszych.


Kierownik oddziału:  lek. med Tomasz Chrzanowski

specjalista geriatrii

Oddziałowa: Monika Ćwierz-Haspert

 

KONTAKT:

Piętro 1.

Nr telefonu: 32-210-30-22 wew. 214

 

Do zadań Oddziału Geriatrycznego należy diagnozowanie i leczenie obejmujące interdyscyplinarne i złożone problemy medyczne pacjentów powyżej 60 r.ż. , takie jak :

 

- zespoły otępienie,
- zespoły zaburzeń świadomości,
- zaburzenia zachowania,
- zaburzenia stanu funkcjonalnego w zakresie czynności dnia codziennego,
- złożone problemy kardiologiczne u osób z wielochorobowością,
- geriatryczne zespoły jatrogenne,
- stany po uszkodzeniu oun,
- przewlekła niewydolność oddechowa,
- inne zespoły i zaburzenia związane z wiekiem.


Drukuj PDF

Copyright © Oficjalna strona Szpitala w Pszczynie 2018

Template by Joomla Themes