Szpital ODDZIAŁY SZPITALNE Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJOrdynator oddziału: lek. med. Małecki Paweł

specjalista ortopeda i traumatolog

Oddziałowa: Joanna Kowalczyk

 

KONTAKT:

Piętro 6.

Nr telefonu: 32-210-30-22 wew. 361

Do zadań Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej należy:

1. przyjmowanie chorych kierowanych do oddziału ze schorzeniami w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej w trybie planowanym i pilnym;
2.  kwalifikowanie chorych do operacji planowych i doraźnych;
3.  przygotowanie do operacji planowych zgodnie z obowiązującymi zasadami;
4.  diagnostyka  u pacjentów bez definitywnego rozpoznania;
5.  wykonywanie operacji z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej w trybie planowe;
6.  wykonywanie operacji doraźnych u chorych wymagających pilnej interwencji;
7.  wykonywanie małych zabiegów  w pokoju zabiegowym;
8.  stała opieka nad chorymi w poszczególnych salach oddziału;
9.  leczenie zachowawcze schorzeń w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej;
10. wczesna rehabilitacja pooperacyjna;
11. wykonywanie konsultacji w innych oddziałach szpitala;
12. kierowanie chorych wymagających konsultacji lub leczenia w innych ośrodkach specjalistycznych i klinicznych;

Drukuj PDF

Copyright © Oficjalna strona Szpitala w Pszczynie 2018

Template by Joomla Themes