Szpital PORADNIE SPECJALISTYCZNE


Poradnie specjalistyczne zajmują się:

a) diagnostyką,
b) leczeniem,
c) rehabilitacją leczniczą.

1.Usługi medyczne realizowane są bezpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ.
2.Pacjenci przyjmowani są w dni powszednie w poradniach przyszpitalnych NZOZ SZPITAL W PSZCZYNIE, ul. Antesa 11.
3.Poradnie pracują wg harmonogramów określonych w umowie z NFZ. Harmonogramy dostępne są  w Rejestracji Ogólnej do poradni specjalistycznych oraz umieszczone na drzwiach gabinetów lekarskich.
4.Pacjenci przyjmowani są do poradni na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz kart informacyjnych z leczenia szpitalnego lub bez skierowania, jeżeli nie jest ono wymagane oraz w stanach nagłych i zagrożenia życia.
5.Świadczenia medyczne we wszystkich poradniach wykonywane są w oparciu o zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne NZOZ SZPITAL W PSZCZYNIE.
6.Poradnie ściśle współpracują z oddziałami szpitala zapewniając kompleksowość udzielanych świadczeń.

Rezerwacji terminu do wybranej poradni mogą Państwo dokonać telefonicznie lub przez internet,
klikając w Rejestracja ON-LINE (patrz menu).


Drukuj PDF

Copyright © Oficjalna strona Szpitala w Pszczynie 2019

Template by Joomla Themes