Szpital

Polityka Jakości

isoSpełnienie wymagań i oczekiwań Pacjentów, oraz zdobycie ich zaufania jest zasadniczym celem naszej Polityki Jakości.

Chcemy, aby Szpital w Pszczynie kojarzył się z wiarygodnością i profesjonalizmem w planowaniu i realizacji usług medycznych w zakresie lecznictwa specjalistycznego na oddziałach szpitalnych i w poradniach specjalistycznych oraz fachową obsługą Pacjentów na wysokim poziomie jakości świadczonych usług.

 

 

Poprzez wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 doskonalimy nasze procesy, dla utrzymania wysokiej pozycji na rynku usług medycznych, spełnienia obowiązujących standardów i wymogów oraz osiągnięcia zadowolenia i satysfakcji wszystkich zainteresowanych (pacjentów, NFZ, instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym oraz społeczeństwa i pracowników).

Politykę naszą realizujemy poprzez:
- zaangażowanie wszystkich pracowników w zarządzanie jakością,
- doskonalenie wszelkich metod i form działań dla podniesienia standardu obsługi Pacjenta,
- ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością,
- świadczenie usług medycznych przez fachowy i doświadczony personel stale podnoszący swoje kwalifikacje i umiejętności,
- zapewnienie Pacjentom jak najlepszych warunków socjalnych w trakcie procesu leczenia w szpitalu i poradniach specjalistycznych,
- spełnienie obowiązujących wymagań prawnych.

Polityka jakości tworzymy ramy do określenie szczegółowych celów jakościowych i odpowiedzialności za ich realizację na każdym szczeblu zarządzania.

Gwarantem efektywnej realizacji założonych celów jakościowych jest wdrożony i stosowany przez wszystkich pracowników system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

iso

Drukuj PDF

Copyright © Oficjalna strona Szpitala w Pszczynie 2018

Template by Joomla Themes