Szpital

Nowy Dyrektor Szpitala w Opatowie

1 września tego roku Centrum Dializa rozszerzyła sieć zarządzanych przez siebie
placówek o kolejny szpital. W ramach umowy dzierżawy zawartej na okres trzydziestu lat,
spółka znana do tej pory z efektywnej restrukturyzacji nierentownych podmiotów
medycznych, zobowiązała się do prowadzenia Szpitala w Opatowie.

Jest to już kolejna dzierżawa lecznicy. Opatowskim szpitalem przez prawie trzy lata
zarządzała prywatna spółka, która dokończyła ciągnącą się ponad 20 lat budowę jej nowego
gmachu. Gdy firma okazała się niewypłacalna, władze powiatowe wypowiedziały umowę.
Zarządzaniem jednostką zajął się Top Medicus – spółka, której jedynym udziałowcem jest
powiat opatowski. Radni zdecydowali się jednak na ponowną dzierżawę szpitala, ze względu
na stagnację w, którą popadł na bardzo konkurencyjnym lokalnym rynku usług medycznych.

Centrum Dializa podjęła się wyzwania, aby wykorzystać potencjał szpitala w celu jego
rozbudowy o kolejne oddziały. W tym celu zarząd spółki nominował na stanowisko Dyrektora
Szpitala w Opatowie jednego ze swoich najbardziej doświadczonych specjalistów w zakresie
zawierania nowych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zadanie rozwoju oferty
szpitala powierzono dotychczasowej Dyrektor Szpitala w Pszczynie, Aleksandrze Drobiec.

Pomimo, że do kolejnej tury zawierania umów z NFZ zostało już jedynie kilka
miesięcy, nowa Dyrektor Szpitala chce, aby efekty jej pracy były odczuwalne dla
mieszkańców jak najszybciej, dlatego postanowiła ubiegać się o kontrakt na Zakład
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy. Będzie to jednostka szpitala, w której miejsce znajdą osoby
niepełnosprawne i starsze wymagające stałej opieki medycznej.

Drukuj PDF

Copyright © Oficjalna strona Szpitala w Pszczynie 2018

Template by Joomla Themes