Szpital

Nowy oddział Szpitala w Pszczynie

Wielkimi krokami zbliża się otwarcie nowego oddziału Szpitala w Pszczynie.
Na początku sierpnia tego roku Zarząd Centrum Dializa otrzymał decyzję od Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach stwierdzającą, że pomieszczenia i
urządzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w pełni spełniają wymagania fachowe i
sanitarne. Akt ten zakończył ścieżkę administracyjną trwającą od 2013 r.

- “Prace nad utworzeniem SOR w strukturach szpitala były ogromnym wyzwaniem.
Pomieszczenia nowej jednostki należało kilkakrotnie przebudować, w taki sposób,
aby w pełni odpowiadały obowiązującym wymogom technicznym. Włożony w uruchomienie oddziału
trud jednak zaprocentował. Jednostka jest już w pełni wykończona i wyposażona w
nowoczesny sprzęt medyczny” - ogłosił Zarząd spółki.

Rozpoczęcie działalności SOR przewidziano na pierwszą połowę 2016 r., po uzyskaniu
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nowa jednostka zagwarantuje równy dostęp do
świadczeń medycyny ratunkowej pacjentom z terenu powiatu pszczyńskiego, którzy do tej
pory w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego byli transportowani do jednostek
medycznych w Bielsku-Białej, Cieszynie oraz Katowicach. Pomoc na oddziale zostanie
udzielona także chorym z miast ościennych, które nie posiadają własnych oddziałów SOR tj.
Tychów, Żor oraz Jastrzębia – Zdroju.

W ramach działalności oddziału u chorych będzie wykonywana wstępna diagnostyka
oraz podjęcie czynności niezbędnych do ustabilizowania funkcji życiowych. Po udzieleniu
pierwszej pomocy, która może polegać nawet na wykonaniu niektórych zabiegów
chirurgicznych, pacjenci będą przekazywani w celu kontynuacji leczenia na poszczególne
oddziały szpitala lub transportowani do jednostek wyspecjalizowanych w terapii danego typu
jednostek chorobowych.

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego było jedną z największych inwestycji w
Szpitalu w Pszczynie w przeciągu kilku ostatnich lat. Nakłady na adaptację pomieszczeń i
zakup sprzętu wyniosły około 1 200 000 zł. Wszystkie koszty są jednak w pełni uzasadnione,
nowy oddział będzie mógł udzielić natychmiastowej pomocy kilkunastu tysiącom pacjentów
rocznie.

 

Drukuj PDF

Copyright © Oficjalna strona Szpitala w Pszczynie 2018

Template by Joomla Themes