Szpital

Centrum Dializa wspiera osoby starsze

Pod koniec lutego Szpital w Pszczynie nawiązał współpracę z Polską Fundacją Przeciw Wykluczeniu Społecznemu Nasza Przyszłość. W jej ramach bezpłatnie udostępniono część pomieszczeń dawnej pralni oraz przekazano meble biurowe.
W miejscu tym zostanie utworzone Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych.
Działalność organizacji będzie miała za zadanie m.in. niesienie wsparcia dla osób starszych z powiatu pszczyńskiego.

" Ponad 40% naszych pacjentów to osoby po sześćdzięsiątym roku życia, dlatego też problemy tej grupy osób są
nam bardzo dobrze znane. Wiele osób starszych wraz z biegiem czasu jest spychana na margines życia społecznego.
Chcemy przeciwdziałać temu procesowi, dlatego postanowiliśmy włączyć się w działania fundacji. Będziemy aktywnie wspierać Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych w realizacji jego zadań –
oświadczył Dyrektor Szpitala w Pszczynie, lek. med. Kamil Rudawiec.

Drukuj PDF

Copyright © Oficjalna strona Szpitala w Pszczynie 2018

Template by Joomla Themes